Kullanım şartları

İşbu web sitesi ("site"), CAPP-PLAST ("CAPP-PLAST") tarafından sunulmaktadır. Bu sitenin kullanıcı tarafından kullanımı işbu kullanım şartlarına tabidir; siteyi kullanmadan önce söz konusu şartları dikkatle okuyun.

İşbu şartlar gelecekte CAPP-PLAST tarafından değiştirilebilir. Bu sitenin kullanıcı tarafından olası değişikliklerden sonra da devamlı kullanımı, yeni şartların kabul edilmiş olduğu anlamına gelir. İşbu şartları veya gelecekteki şartları kabul etmemeniz halinde, siteyi kullanmamanız ve siteden hiçbir belge indirmemeniz rica olunur.

CAPP-PLAST, her an her türlü özelliğin mevcudiyeti de dahil olarak sitenin her konumunu iptal edebilir, değiştirebilir, ara verebilir veya sona erdirebilir. CAPP-PLAST, üçüncü şahısların metinleri de dahil olmak üzere, her şekilde işbu sitenin kapsamını geri çekebilir, tadil edebilir veya değiştirebilir. CAPP-PLAST, önceden belirtme yükümlülüğü veya sorumluluğu olmaksızın sitenin sunduğu bazı özellikler ve hizmetler üzerinde kısıtlama yapabilir veya tamamına veya bir kısmına ilişkin olarak siteye girişi sınırlandırabilir. CAPP-PLAST, tamamen kendi kararına bağlı olarak ve herhangi bir an kullanıcı tarafından bu sitenin kullanımına son verebilir.

Bu sitede sunulan, design, metin, yazılım, teknik resimler, konfigürasyonlar, grafikler veya diğer dosyalar ve bunların ilişkin seçim ve düzenleri de dahil olarak tüm içerik ("Kapsam") Copyright © 2008 CAPP-PLAST (""Copyright CAPP-PLAST"") ile koruma altına alınmıştır veya sadece CAPP-PLAST, şubeleri veya bağımlı şirketleri ve/veya lisans verenlerin mülkiyetine aittir. Tüm hakları saklıdır. Kapsam (gerek tamamen gerekse kısmen) hiçbir şekilde ve hiçbir vasıta ile CAPP-PLAST tarafından önceden verilmiş yazılı mutabakat bulunmadığı takdirde değiştirilemez, kopyalanamaz. Kapsam, telif hakları uyarıları veya diğer mülkiyet hakları sabit kalarak, CAPP-PLAST’a bir rekabet veya bir saldırı oluşturmayan kullanımlar için indirilebilir ve basılabilir. Söz konusu sınırlı mutabakatın herhangi bir an geri alınabileceği ve Kapsam’ın yeniden herhangi bir internet, intranet veya extranet sitesinde yeniden yayımlanması, bilginin başka bir veri tabanı veya veri listesine dahil edilmesini kapsamadığını hatırlatırız. Kapsam’ın her diğer kullanımı kesin olarak yasaktır. Ayrıca kullanıcı, sistematik olarak elektronik araçlar veya her diğer yöntem aracılığı ile müşterilerin kimliği de dahil olarak ancak sadece bununla sınırlandırılmaksızın bu siteden hiçbir veri veya veri alanını çıkarmayacağını, toplamayacağını veya elde etmeyeceğini kabul etmektedir. Üzerinde telif hakkına sahip bulunduğunuz materyalin işbu sitede kullanılmış olduğunu düşünüyorsanız, CAPP-PLAST ile iletişim kurmanız rica olunur.

Bu sitede yer alan bütün ticari markalar CAPP-PLAST’ın, şubelerinin veya bağımlı şirketlerinin veya lisans verenlerin ticari markaları veya tescilli markalarıdır. Söz konusu ticari markalar kopyalanamaz, taklit edilemez veya CAPP-PLAST’ın önceden yazılı onayı alınmadan tamamen veya kısmen kullanılamaz. Bütün sayfa başlıkları, kişiselleştirilmiş grafikler, buton ikonları ve script’ler CAPP-PLAST veya şubelerinin hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari süsleri olup kopyalanamaz, taklit edilemez veya CAPP-PLAST’ın önceden yazılı onayı alınmadan tamamen veya kısmen kullanılamaz. Sitede olası gösterilen diğer ticari markalar, tescilli markalar, ürün isimleri ve şirket isimleri veya logoların mülkiyeti ilişkin sahiplerine aittir. Ticari markalarınızın bu sitede uygunsuz şekilde kullanılmış olduklarını düşünüyor iseniz, CAPP-PLAST ile iletişim kurmanız rica edilir.

Ayrıca, işbu “Kullanım Şartları” çerçevesinde öngörülenlere uygun şekilde bir CAPP-PLAST logosu veya ticari markası kullanmak istiyorsanız, CAPP-PLAST ile iletişim kurmanız rica edilir. Bazı CAPP-PLAST ürünleri bir veya birden fazla patent altında olabilirler veya ticari gizliliklere sahip olabilirler.

CAPP-PLAST bu patentlere, ticari gizliliklere ilişkin tüm haklarını saklı tutar.

İşbu Kullanım Şartları’nın hükümlerinin biri aracılığı ile ne patent haklarının iletimi veya verilmesi gerçekleşir, ne de dolaylı olarak gerçekleşebileceği kabul edilebilir.

Kullanıcı, söz konusu hakları ihlal etmeyeceğini ve CAPP-PLAST ürünlerinin veya prosedürlerinin hiçbirini çözmeyeceğini, bunlara karşı mühendislik işlemleri gerçekleştirmeyeceğini veya üzerlerinde müdahalede bulunmayacağını deruhte eder.

Bu site aracılığı ile kullanılan veya ulaşılan, yazılım tarafından oluşturulan dosyalar ve görüntüler dahil olarak bütün yazılım, yazılıma eşlik eden kodlar ve veriler (bütün olarak “Yazılım”) kullanıcı tarafından sadece bu siteye erişim için ve söz konusu kullanım CAPP-PLAST karşısında rekabet ve ona karşı bir saldırıyı teşkil etmemesi ve sitede açıkça belirtilen amaçlara uygun olması şartı ile kullanılabilir.

Sitenin kullanımı aşamasında kullanıcı ve CAPP-PLAST aşağıda belirtilenleri deruhte ederler:

- sitenin güvenliğini kesintiye uğratmamak ve üzerinde etki göstermemek;
- Hizmetleri, sistem kaynaklarını, account’ları, server veya siteye bağlı veya site aracılığı ile erişilebilen ağları kesintiye uğratmamak ve bunlar üzerinde müdahalede bulunmamak;
- Diğer kullanıcılar tarafından sitenin kullanımını kesintiye uğratmamak ve kullanıma ilişkin müdahalede bulunmamak;
- Siteye virüs veya zararlı veya siteyi çökertebilecek diğer dosyaları yüklememek, sokmamak veya herhangi bir şekilde site aracılığı ile göndermemek;
- Bu sitede sunulan veya site aracılığı ile herhangi bir bilgi veya Kapsam’ı değiştirmemek ve tadil etmemek;
- CAPP-PLAST’tan daha önceden izin alınmadan başkalarının account, servis veya sistemlerini kullanmamak ve kullanmayı denememek, bu sitede sahte bir kimlik yaratmamak veya kullanmamak;
- Bu site aracılığı ile arzu edilmeyen reklam, mesaj zincirleri, çöp posta veya talep edilmemiş büyük boyutlu her diğer posta tipini söz konusu posta mesajlarının gönderilmesini kabul etmemiş olan kişi veya birimlere göndermemek;
- Kendi kullanıcı adını veya başkalarının şifrelerini gerek çevrim içi gerekse çevrim dışı olarak ifşa etmemek;
- Genel erişime olası olarak kapatılmış olan siteye veya site kısımlarına yetkisiz bir erişim sağlamaya çalışmamak.


CAPP-PLAST tarafından yazılı olarak onay verilmiş olanlar dışında kullanıcı, (sadece bunlarla sınırlı olmaksızın) sorular, yorumlar, öneriler, fikirler, planlar, notlar, account bilgileri veya diğer materyaller, veri ve bilgiler (bütün olarak ‘Bilgiler’) dahil olarak site aracılığı ile herhangi bir kişiye iletilmiş her türlü bildiri veya bilginin gizli olmadığını kabul eder ve söz konusu bilgi elektronik posta veya diğer araçlar vasıtası ile CAPP-PLAST’a iletildikten sonra kullanıcı, Gizlilik Politikası’na uygun olarak bu söz konusu bilginin her türlü bilgiişlem desteği üzerinde kullanımına ilişkin CAPP-PLAST’a münhasır olmayan ve telif hakları bulunmayan geri alınmaz bir lisans verir.

Kullanıcı CAPP-PLAST’ın CAPP-PLAST ve kullanıcı arasındaki ilişki boyunca, işbu siteye referans olarak eklenen ve Kullanım Şartlarında tamamen yer alan kendi Gizlilik Politikası çerçevesinde öngörülmüş yöntemlere göre toplanılmış verileri elde edebileceğini, kullanabileceğini ve ifşa edebileceğini kabul eder ve onaylar. Gizlilik politikası gelecekte değişebilir; düzenli aralıklar ile gizlilik politikasına danışılması hatırlatılır.

Sitede bulunan Kapsam’ın tam ve doğru olduğu onaylanır. Kullanıcı her halükarda bilginin kendi özel gereksinimleri için doğruluğunu ve yararlılığını bağımsız olarak değerlendirmelidir. Ürünler ve hizmetler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler.

Bu siteye erişim sağlayan tüm bağlantıların yazılı olarak CAPP-PLAST tarafından onaylanmış olmaları gerekir, CAPP-PLAST her halükarda aşağıdaki şartlar mevcut olduğunda bağlantılara izin verir:

- Bağlantı sadece bu sitenin ana sayfasının başlığını taşıyan metinden oluşuyor;
- Bağlantı sadece sitenin ana sayfasını ""belirtiyor"" ve diğer sayfaları belirtmiyor;
- Bağlantı bütün ekran üzerinde sitenin ana sayfasını gösteriyor, yani ‘bir “çerçeve” içinde veya bağlı web sitesi çerçevesi içinde göstermiyor;
- Görüntü, pozisyon veya diğer bağlantı elementleri birim birimin veya faaliyetlerinin veya ürünlerin CAPP-PLAST, şubeleri ve bağlı şirketleri ile eşleştirildikleri veya sponsorluk edildikleri yanlış fikrin oluşmasına sebep olmuyorlar.

CAPP-PLAST, tamamen kendi kararı dahilinde her an, söz konusu bağlantıya vermiş olduğu onayı geri alma hakkını saklı tutmuştur.


Bu site, üçüncü şahıslar tarafından tedarik ve ilan edilmiş veya sunulmuş materyal, veri veya bilgileri içerebilir. Kullanıcı, üçüncü şahıslar tarafından sağlanmış materyal, veri veya bilgilere ilişkin olarak CAPP-PLAST ve şubelerinin kendisine karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Kullanıcı tarafından üçüncü şahısların materyallerinin içeriklerine ilişkin yapılan kullanımının materyal içeriklerine bunların tedarikçisi tarafından uygulanan kullanım şartları ve onun gizlilik politikasına tabi olması da mümkündür. CAPP-PLAST kendi web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından tedarik edilmiş içerikleri kontrol etmez, bunlara kefil olmaz ve bunlara dair herhangi bir garanti vermez. CAPP-PLAST kendi web sitesinde veya herhangi bir diğer web sitesinde satılmış, ilan edilmiş veya tedarik edilmiş emtia veya hizmetlerin tesliminden ve kalitesinden sorumlu değildir. Kullanıcı, üçüncü şahıslar tarafından tedarik edilmiş içeriklerin kendi mülkiyet haklarını ihlal ettiklerini düşünüyor ise, CAPP-PLAST ile iletişim ırica edilir.

İşbu site ve site aracılığı ile mevcut bulunan içeriği “oldukları gibi” ve “mevcut olmalarına bağlı olarak” tedarik edilir ve sadece bilgi amacını taşır. Kullanıcı işbu siteyi ve/veya kapsamını kendi sorumluluğu altında ve risk ve tehlikeleri kendisine ait olarak kullanmayı sarihen kabul eder.

Mümkün olduğunca, yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve yazılı olarak farklı şekilde tespit edilmiş olanlar hariç olarak CAPP-PLAST, şubeleri veya bağlı şirketleri gerek sarih gerekse zımni hiçbir garanti tipini kabul etmez.

Kullanıcı, site üzerinde dağıtılan, siteden indirilen veya sitede danışılan içeriğin, verilerin veya yazılımın kullanımı da dahil olarak işbu sitenin kullanımının tamamen kendi sorumluluğu ve risk ve tehlikeleri kendisine ait olarak gerçekleştiğini kabul eder.

Kullanıcı, işbu site aracılığı ile üçünü kişiler tarafından sunulan bilgi, ürün veya hizmetleri CAPP-PLAST’ın kontrol etmediğini kabul eder. Yazılı olarak farklı şekilde mutabık kalınmış olanlar hariç olarak CAPP-PLAST ve şubeleri üçüncü şahıslar tarafından sunulan her türlü danışmanlık, fikir, beyan veya her diğer içeriğin veya dağıtılan veya tedarik edilen her türlü ürün veya hizmetin doğruluğu, geçerliliği, bütünlüğü, güvenilirliği veya yararlılığı hakkında ne bir sorumluluk üstlenir, ne de herhangi bir garanti veya beyan verir.

CAPP-PLAST, ne işbu sitenin veya sitenin içeriğinin kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacağını, kesintisiz, güncellenmiş, güvenli veya hatasız olacağını ne de olası kusurların olması halinde bunların düzeltileceğini garanti eder. Ayrıca CAPP-PLAST işbu sitenin ve içeriğinin kullanımından olası elde edilmiş sonuçları veya site aracılığı ile elde edilmiş bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü veya güvenilirliğini de garanti etmez.

CAPP-PLAST, kullanıcı tarafından CAPP-PLAST, şubeleri veya bağlı şirketlerinin, lisans verenlerin, ihmalkarlığından veya kullanıcının kendi hataları ve/veya eksiklikleri sebebi uğranılmış zararlara ilişkin olarak (direkt, dolaylı, kazaen ve bunlardan kaynaklanan) ve gecikme sebebi veri kaybı, içerik veya e-posta teslim edilmemesi, hatalar, sistemin kapalı olduğu dönemler, içerik veya e-posta teslim hataları, şebeke veya sistem hataları veya hizmet kesintileri dahil olarak ancak sadece bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yazılı olarak açık şekilde farklı mutabık kalınmış olanlar haricinde ve kendi gizlilik politikası bağlamında CAPP-PLAST site aracılığı ile bilginin gizliliğinin korunacağına dair hiçbir garanti veya beyan vermez.

Kullanıcının gerek sözlü gerekse yazılı olarak CAPP-PLAST tarafından veya site aracılığı ile tedarik edilmiş bir danışmanlık veya bir bilgi almış olması, yazılı olarak açık şekilde izin verilmemiş ise otomatik olarak bir garanti oluşturmaz.

Yazılı olarak açık şekilde mutabık kalınmış olanlar hariç olarak, CAPP-PLAST, şubeleri veya bağlı şirketleri, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, acenteleri veya tedarikçileri kazanç amaçlı zararlar, faaliyet kesintisi, programların, verilerin kaybedilmesi de dahil olarak ancak sadece bunlarla sınırlı olmaksızın ve söz konusu zarar olanağı açık şekilde CAPP-PLAST’a bildirilmiş olsa dahi hiçbir şekilde işbu sitenin veya site içeriğinin veya hizmetlerinin kullanımı veya kullanımının mümkün olmaması sebebi direkt, dolaylı, kazara, özel veya bunlardan kaynaklanan veya kullanıma bağlı zararlardan sorumlu tutulamazlar. Taraflar, bunun muhtemel bir risk olduğunu kabul ederler.Uygulanabilir kanun.

İşbu Kullanım Şartları İtalya Devleti kanunlarına tabi olup, söz konusu kanunlar uyarınca yorumlanacaktır. Kullanıcı, münhasır şekilde İtalya Devleti mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olmayı kabul eder.İşbu site aracılığı ile elde edilmiş materyal ve hizmetlere ilişkin olarak CAPP-PLAST tarafından imzalanmış her diğer anlaşma şartları sabit kalarak, söz konusu şartlar kullanıcı ve CAPP-PLAST arasında onun işbu siteyi kullanımını düzenleyen komple anlaşmayı oluştururlar. Bu hükümlerin bazılarının herhangi bir nedenden ötürü geçersiz veya uygulanamaz olmaları halinde diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği sabit kalarak söz konusu hükümlerin ayrılması dikkate alınacaktır. Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları’ndan veya sitenin kullanıcı tarafından kullanımından kaynaklanan veya bunlara bağlı her türlü şikayetin, olayın meydana geldiği tarihten sonraki bir yıl içinde takdim edilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalıcı şekilde hariç tutulacağını kabul eder.Ayrıca kullanıcı kendi account’u aracılığı ile gerçekleştirilmiş ve iletilmiş eylem ve iletişimlerin tek sorumlusu olduğunu ve işbu sitenin kullanımı veya faaliyetine ilişkin olarak gerek yerel gerekse devlet, milli ve uluslararası tüm kanunlara ve uygulanabilir yönetmeliklere riayet edeceğini kabul eder. Site, İtalyan Devleti’nin kontrolüne tabidir. Kullanıcının İtalyan Devleti hudutları dışından siteye girmesi halinde ve kendi ülkesinin kanunlarının bunu yasaklaması halinde siteye girmemesi ve siteyi kullanmaması rica olunur.

CAPP-PLAST Gizlilik Politikası

kullanıcının gizlilik hakkını ve kendi kişisel verilerinin veya şirketine ilişkin verilerin ne şekilde ifşa edildiklerini kontrol etme hakkına saygı gösterir. Gizlilik Politikası, CAPP-PLAST ( >) web sitesinden kullanıcılara ilişkin ne tip bilgi elde edildiğini, verilen bilgilerin ne şekilde kullanıldıklarını ve kullanıcıların tedarik edilen bilgilere ne şekilde erişebileceklerini tanımlar. Bu Gizlilik Politikası gelecekte değişebilir, bu bağlamda düzenli aralıklar ile söz konusu kapsamı yoklamanız tavsiye edilir.

Genelde sitede anonim dolaşma

kimliğinizi açıklamadan CAPP-PLAST sitesini ziyaret etmek mümkündür; kendinize dair başka bir bilgi vermeniz, hatta elektronik posta adresinizi bildirmeniz gerekmez. Ancak bu durumlarda web server’larımız internete erişim için kullanılmış domain adı, hangi web sitesinden gelindiği ve daha sonra hangi web sitesinin ziyaret edilmiş olduğuna dair bilgileri elde edebilecek düzeydedirler. Söz konusu bilgi, siteye ziyaret sayısını, siteyi dolaşmak için adanmış ortalama zamanı, ziyaret edilmiş sayfaları ve site ziyaretçilerine ilişkin diğer istatistikleri ölçmek için toplanabilir. Söz konusu verilerin, danışmanın daha kolay ve kullanımın daha rahat olmasını sağlayacak şekilde iyileştirilmesi için sitenin verimini kontrol etmek için kullanılmaları da mümkündür.

Kişisel Bilgiler

bir kullanıcı web sitemizi ziyaret ettiğinde, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için belirli bir teknik bilgi toplanır ve onun bilgisayarı üzerinde bir rutin gerçekleştirilir. Örneğin, navigatör tipi, işletim sistemi ve CPU hızı, kullanıcının Internet Provider’ının Internet Protokolü (>) gibi bazı ortam değişkenleri, mümkün en iyi hizmeti sunabilme amacı çerçevesine tarafımızdan kaydedilebilirler. Arama düzenimizin doğruluğunu ve etkinliğini garanti edebilmek amacı çerçevesinde arama talepleri ve ilişkin sonuçları da tarafımızdan kaydedilebilirler. Kullanıcı IP adresi, site çerçevesinde yapılan kullanımın izlenmesini gerçekleştirmek için kullanılabilir. CAPP-PLAST, söz konusu verileri kullanıcı tarafından verilmiş diğer bilgiler ile karşılaştırmak için kullanabilir.CAPP-PLAST ile iletişime geçme imkanı kullanılmak istenildiğinde, örneğin isim, görevler veya elektronik posta adresi gibi kendisine ve/veya şirketine ilişkin bazı temel verileri bildirmesi kullanıcıdan istenebilir; söz konusu bilgiler bizim belirli hizmet ve bilgileri sağlamamızı mümkün kılarlar ve kullanıcı ile ilişkimizin mümkün olduğu kadar üretken şekilde gerçekleşmesine olanak tanırlar. Kullanıcı hakkında, bize kendi fikirlerini bildirdiğinde veya olası anketlere iştirak ettiğinde farklı tip bilgiler de toplayabiliriz.Diğer kişiler veya şirketler hakkında kişisel veriler veya bilgiler aktarıldığında, bu öznelerin bizim Gizlilik Politikamız hakkında bilgi sahibi olduklarından emin olmanız rica edilir.CAPP-PLAST kullanıcıya ilişkin verilerin korunması için uygun vasıtalar kullanmak üzere çaba gösterir. Bilgilerimizi paylaştığımız diğer taraflardan onların da uygun güvenlik derecesi sağlamalarını talep ederiz. Kullanıcı bize bilgi aktardığında bunlar CAPP-PLAST bünyesinde ilişkin şubeleri veya bağlı şirketleri tarafımızdan paylaşılabilirler. Müşterilerimiz, satışlar, trafik ve hizmet düzenlemeleri hakkında genel istatistikler de oluşturulabilirler ve bu istatistikler tarafımızdan üçüncü taraflara aktarılabilirler; ancak bu faaliyetler gerçekleştirildiğinde, söz konusu istatistikler kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak hiçbir kişisel bilgi bulundurmazlar.CAPP-PLAST, iyi niyet çerçevesinde kanun bazında yapması gerektiği kanısında olursa veya bir hukuk işlem çerçevesinde şikayetleri cevaplandırmak veya CAPP-PLAST veya başka tarafların haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için kullanıcı hakkındaki bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir. Kullanıcı, bilgi ve veri aktardığında CAPP-PLAST’ın söz konusu bilgileri toplayabileceği, kişisel verileri ticari ve marketing amaçları bağlamında kullanabileceği ve iletebileceği ve CAPP-PLAST içinde, şubelere ve şirketlere ifşa edebileceğini (işbu Gizlilik Politikası şartlarına uygun olarak) anlamalı ve kabul etmelidir. Söz konusu bilgiler, hukuki yerel ikamet yeri dışında bulunan serverlar üzerinde depolanabilirler.Kullanıcıdan kendisi tarafından aktarılmış kişisel kimlik verilerini değiştirmek veya bunları kontrol etmek için veya elimizde bulunan bilgilere dair olası açıklamalar için CAPP-PLAST ile iletişim kurması rica edilir.CAPP-PLAST, Gizlilik Politikası’nı her an değiştirmek veya tamamlamak için ilavelerde bulunma hakkını saklı tutmuştur. Bu bağlamda, düzenli aralıklar ile Gizlilik Politikası’na bakılması tavsiye edilir.Gizlilik Politikası veya site kullanımına dair detaylı açıklamalar için CAPP-PLAST ile iletişim kurulması rica edilir.Capp-Plast s.r.l.

Yasal merkez

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811(0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153(0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

Satış ve İhracat Departmanı
ve Fabrika

Via P.Nenni, 1 - 50013
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.1201(0039) 055.873.1201
Fax: (0039) 055.898.171(0039) 055.898.171

İtalya Ticari Müdürlük

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1(0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26(0039) 02.480.122.26

Capp Plast broşürünü indir

Download

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili